Bila perjalanan wuku Landep sampai memasuki Mangsa "Kaso", maka akan terjadilah suatu perubahan besar bagi kehidupan. besar pengaruhnya terhadap Manusia dan Semesta Alam.

Sacara umum pengaruh wuku Landep terhadap suatu kelahiran adalah berwatak rajin bekerja dan ulet menghadapi segala macam masalah. Fikirannya cerdas dan hatinya terbuka. Segala nesihatnya dapat dipakai untuk pegangan orang lain. Banyak sahabatnya dan kehidupannya makmur.

Bila menjadi pegawai cepat naik pangkat, kariernya terus menanjak. Wajahnya rupawan, baik laki-laki maupun perempuan. Jodohnya dekat. Bahagia rumah tangganya. Anak-anaknya pun cakap-cakap.

Weton-weton yang sehubungan dengan Wuku Landep sebagai berikut:

Weton Lambang Ibarat Dalam
Kehidupan
Alam Binatang
Minggu Wage Matahari Sapi Satria Wirang
Senin Kliwon Bulan Anjing Wasesa Segara
Selasa Legi Api Kucing Bumi Kapetak
Rabu Pahing Bumi Macan Satria Wirang
Kamis Pon Angin Kambing Sumur Sinaba
Jumat Wage Bintang Sapi Bumi Kapetak
Sabtu Kliwon Air Kera Bumi Kapetak