FIRASAT DARI DALAM DIRI

I. Firasat Hati Yang Berdebar

Bila siang hari berdebar-debar
Bila malam hari berdebar-debar II. Firasat Kedutan

III. Firasat Telinga Berdenging

IV. Firasat Bersin